โรงเรียนบาเจาะ ถนนพิพืธปาโจ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ตัวอย่างรายการข้อมูลแบบแกลอรี โดยใช้ Plugin ที่ชื่อ sigplus ในการดึงรูปภาพมาแสดงผ่าน code สั้นๆ

 

 

สามารถดูวิธีการใช้งานการสร้าง แกลอรีจาก Plugin sigplus ได้จาก คลิปนี้

 https://www.youtube.com/watch?v=hp4tpnMDmp4&t=934s