รักษ์วินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

โรงเรียนบาเจาะ

สถานที่ติดต่อ : 

เลขที่  16  ถนนพิพิธปาโจ 
ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  96170 

 

ช่องทางการติดต่อ :

มือถือ : 073-599-312

Line ID : bachoshool

ติดต่อโรงเรียน