รักษ์วินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

📣📣ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. 2565 - 1 ก.ค. 2565 โรงเรียนบาเจาะจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม​จริยธรรม​  โดยมีนายภัทรศักดิ์ หนูเกิด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบาเจาะ เป็นประธานเปิดพิธี ในงานมีกิจกรรมทั้งหมด 12 ฐาน ให้นักเรียนได้เข้าร่วม  วันโอมาร์ สาเร็ง ข่าวและภาพ

12

 

121