รักษ์วินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

8 กรกฎาคม​ 2565 โรงเรียนบาเจาะจัดกิจกรรม​ต้อนรับวันอีด Selamat Hari​ Raya Aidiladha ❤️ ด้วยการสลามเพื่อขออภัย​โทษ​ต่อกัน และการปฏิบัติตนในวันฮารีรายอ เยี่ยมเยียนญาติญาติพี่น้อง //วันโอมาร์ ภาพและข่าว

10 

8

7