รักษ์วินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

ขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565
วันที่ 10 กันยายน 2565
ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนบาเจาะคว้าเหรียญมาได้ทั้งหมด 9 เหรียญ
2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ได้แก่

1. เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตรชาย 15 ปี ด.ช.มูฮำหมัดอิควาน สะลี ม.3/1
2. เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตรหญิง 18 ปี น.ส.ยัสมี หลง ม.6/2
3. เหรียญเงิน วิ่ง 100 เมตรชาย 15 ปี ด.ช.มูฮำหมัดอิควาน สะลี ม.3/1
4. เหรียญเงิน วิ่ง 400 เมตรหญิง 15 ปี ด.ญ.อามีราสารีฟะห์ เปาะดง ม.3/3
5. เหรียญเงิน วิ่ง 100 เมตรหญิง 15 ปี ด.ญ.ณัจวาย์ ตือเงาะ ม.3/1
6. เหรียญเงิน วิ่ง 400 เมตรหญิง 18 ปี น.ส.ยัสมี หลง ม.6/2
7.เหรียญทองแดง วิ่ง 1,500 เมตรหญิง 15 ปี ด.ญ.ณัจวาย์ ตือเงาะ ม.3/1
8. เหรียญทองแดงวิ่ง 200 เมตรหญิง 15 ปี ด.ญ. อามีราสารีฟะห์ เปาะดง ม.3/3
9. เหรียญทองแดง วิ่ง 200 เมตรหญิง 18 ปี น.ส.ยัสมี หลง ม.6/2

305929418 602746854686739 4307894315931738754 n

306633927 602746794686745 8417803073649837153 n

305279213 602746708020087 4062877452448447719 n